MENU
SEKIRANYA TIDAK BERPUAS HATI DENGAN PENILAIAN YANG DITETAPKAN, APAKAH HAK ANDA?

Anda boleh mengemukakan surat bantahan dengan syarat ianya mengikut tarikh seperti yang dinyatakan dalam notis. PBT akan menimbang bantahan anda dan membuat keputusan terhadap bantahan tersebut. Sekiranya anda masih tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut, anda boleh mengemukakan rayuan seterusnya ke Makamah Tinggi.

 

APAKAH MASALAH YANG SERING DIHADAPI OLEH PEMILIK-PEMILIK HARTA?

Terdapat dua masalah yang biasa dihadapi oleh Pemilik:-

APAKAH YANG PERLU DILAKUKAN SEKIRANYA ANDA TIDAK MENERIMA BIL CUKAI PINTU?

Jika tidak merima bil anda, perlu memaklumkan kepada pihak PBT dengan cara:-