MENU
APAKAH TINDAKAN TERHADAP ANDA JIKA TIDAK MENJELASKAN CUKAI PINTU?.

Anda akan dikenakan tindakan-tindakan berikut:-

½ tahun pertama, Mulai 1hb Januari hingga 28hb Febuari.

½ tahun kedua, Mulai 1hb Julai hingga 31hb Ogos.

  1. i. Jika gagal membuat pembayaran dalam tempoh yang ditetapkan, notis boring E Seksyen 148(1) akan dikeluarkan.

  2. ii. Waran penahanan dalam Borang F akan dikeluarkan berikut jika anda tidak menjelaskan bayaran yang dinyatakan dalam notis tuntutan dalam masa 15 hari dari tarikh notis dikeluarkan.

 
Untuk Keterangan Lanjut Sila Hubungi:

Unit Penilaian Dan Pengurusan Harta

Majlis Daerah Machang.

Tel: 09- 975 1076