MENU

MAKLUMAN PENYELEGARAAN BILIK SERVER.

untuk makluman kepada semua kerja-kerja penyelegaraan bilik server sedang dijalankan. Sehubungan dengan itu, terdapat gangguan kepada penggunaan sistem atas talian (online) MDM. Sebarang kesulitan behubung perkara ini amat dikesali. Harap maaf. Sekian Terima Kasih