MENU

ahli majlis 2019

SENARAI AHLI MAJLIS, MAJLIS DAERAH MACHANG 2018

1 Tn. Haji Zakaria Bin Yaacob
2 Tn. Haji Mohamad Shamsudin Bin Yusoff
3 En. Ab Rahman Bin Majid
4 En. Shaikhuddin bin Shafei
5 Tuan Hj. Ab. Samat bin Hamzah
6 Tuan Hj. Abdul Kadir bin Muhammad
7 En. Ahmad Tajuddin bin Mukhtar
8 En. Ahmad Zakhran bin Mat Noor
9 En. Hamzam bin Ismail
10 Tuan Hj. Harith bin Hamzah
11 En. Mansor bin Mohamad
12 En. Mohd  Noor bin Daud
13

Mohd. Berkuri bin Ab. Rahman.

14 Tuan Hj. Naaim bin Noor
15

En. Mohd. Shaifuddin bin Che Hassan

16 Tuan Hj. Ramli bin Deraman
17 En. Razuan bin Awang Hamad
18

En. Samsuddin bin Mat Zain

19 En. Sekarnor bin Harun
20 En. Tan Hock Sing
21 Puan Mainun bt. Mahmud
22

Puan Che Rahmah bt. Salleh

23

Puan Norhayati bt. Jusoh

24 Puan Rosmani bt. Awang