MENU
Bagi menghadapi musim tengkujuh yang bakal melanda, Majlis Keselamatan Negara telah mewujudkan sebuah portal yang dinamakan Portal Bencana (http://portalbencana.mkn.gov.my).
Dapatkan laporan terkini bencana di seluruh Malaysia.