MENU

Program Kempen Penanaaman Pokok dan Keindahan Bandar Machang adalah program yang dijalankan sepanjang tahun oleh Majlis Daerah Machang. Ianya merupakan kesinambungan dari Kempen Penanaman Pokok Bagi Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Kelantan.

Program ini menumpukan keindahan bagi kawasan-kawasan utama dan tumpuan awam. Dengan program ini keindahan dapat dipertingkatkan demi kesejahteraan penduduk.

Tanam pokok 01    Tanam Pokok 2

Tanam Pokok 03    Tanam pokok 04

Klik Disini untuk lebih paparan imej