MENU

Kaji Selidik Pengguna Laman Web Kerajaan 2012

Kumpulan SKALI sedang menjalankan pungutan pendapat mengenai perkhidmatan kami di laman web/portal yang kami kendalikan. Sehubungan itu, Kumpulan SKALI menyediakan hadiah menarik bagi anda yang memberikan pandangan terbaik dalam pungutan pendapat ini.

Untuk menyertai pungutan pendapat ini, sila klik di sini.