MENU

Berikut merupakan senarai buletin-buletin yang terdapat di Majlis Daerah Machang :

BIL. TAHUN BULETIN MDM
BIL 1/2015(Bah 1) Pdf (2.10 MB)
BIL 1/2015 (Bah 2) Pdf (2.17 MB)
BIL 1/2012 Pdf (1.92 MB)
BIL 2/2012 Pdf (7.10 MB)
BIL 1/2013 Pdf (2.96 KB)
BIL 1/2014 Pdf (4.51 MB)

Semua jadual di atas adalah dalam fail "Portable Document Format" (PDF). Untuk membaca dokumen-dokumen tersebut, anda memerlukan perisian Acrobat Reader, yang boleh didapati secara percuma dengan klik di sini :Adobe Acrobat Reader