MENU

6. Undang-Undang Kecil Iklan 1995.

7. Undang-Undang Kecil Taman 1996.

8. Undang-Undang Kecil Penjaja 1995.

9. Undang-Undang Kecil Pengendalian Makanan 1995.

10. Undang-Undang Kecil Mengkompaun Kesalahan 1991.

11. Undang-Undang Kecil Pemungutan, Pembuangan dan Pelupusan Sampah Sarap 1986.

12. Undang-Undang Kecil Tandas Awam 1996.

13. Undang-Undang Kecil Iklan Pilihanraya 1990.

14. Undang-Undang Kecil Pelesenan Anjing 1996.

15. Undang-Undang Kecil Vandalisme 1996.

16. Undang-Undang Kecil Pasar 1995.

17. Undang-Undang Kecil Establishment 1995.

18. Undang-Undang Kecil Kerja Tanah 1996.

19. Peraturan Tetap dan Perintah Majlis 1991.

20. Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984.

21. Undang-Undang Kecil Kerja Tanah 1985.

22. Undang-Undang Kecil Mengkompaun Kesalahan 1996.