MENU

Bil.

Jenis

Dalam Kawasan Majlis

Luar Kawasan Majlis

Catatan

14.

Dewan Majlis Daerah Machang

Seminar, Kursus dan seumpamanya

RM 50.00 / jam

Aktiviti Hiburan

RM 150.00 / jam

Aktiviti /Latihan Sukan

RM 12.00 / jam

Promosi / Pameran Barangan

RM600.00 / hari

Upah Persiapan Tempat

RM80.00 / hari

Pakej Perkahwinan

RM 1400 / hari

Halaman3

15.

Padang Majlis Daerah Machang (Beserta Teniat)

Aktiviti Hiburan (Bertiket)

RM 500.00 / hari

Aktiviti Hiburan (Percuma)

RM 300.00 / hari

Latihan Sukan

RM 30.00 / hari

Aktiviti Sukan (Bertiket)

RM 200.00 / hari

Aktiviti Sukan (Percuma)

RM 130.00 / hari

Letrik/ Lampu Spot Light

RM 400.00 / hari

Lain-lain Aktiviti

RM 150.00/ hari

16.

Petak Letak Kereta/ parking lot

RM 15.00/ hari/ petak

17.

Petak Letak Kereta/ parking lot bagi jualan/promosi barangan (termasuk lesen atau permit)

RM 30.00/ hari / petak

18.

Taman Permainan Kanak-Kanak

RM 150 / hari

Cara-cara memohon :

Permohonan hendaklah dibuat selewat-lewatnya tiga (3) hari sebelum penggunaan dan pembayaran hendaklah dijelaskan sebelum penghantaran atau kerja dilakukan.

Semua permohonan hendaklah dialamatkan kepada :

Yang DiPertua,
Majlis Daerah Machang,
Jalan Tok Kemuning,18500 Machang,
Kelantan.